Ansökan

Fyll i ansökan

Besvara följande frågor utförligt och sanningsenligt. Dina svar är av stor betydelse för antagningsprocessen.

Referenser

Be två personer som känner dig väl att fylla i referensformuläret. En av dessa personer ska vara din pastor eller en annan andlig ledare om du inte har någon pastor. Din ansökan är inte komplett förrän vi fått in dina referenser.

Betala ansökningsavgiften

Betala ansökningsavgiften på 500 kronor.
Bankgiro: 273-7369
Nämn att din betalning är för din DTS-ansökan.
Din ansökan är inte klar förrän dess att ansökningsavgiften är betald.