Biblisk världsbilds seminarium och praktik (BWSI)

Vill du se en förvandlad värld?

I BWSI vill vi hjälpa dig att grundligt utforska din världsbild – de medvetna och omedvetna trosföreställningar du har som lägger grunden till ditt liv och dina handlingar.
Kom och bli utrustad till att gå ut och vara salt och ljus i alla samhällsområdena!

Datum

Kommer snart!

Kostnad

12500 kr, det här inkluderar mat, boende, undervisning och material. Kostnad för missionsresan är inte inkluderad.

Vad är en biblisk världsbild?

Att ha en biblisk världsbild är att ha Bibeln som grund för våra tankar, värderingar och handlingar.
Det är det som den här kursen handlar om; att bli rotad i Bibeln och låta den reflekteras i ditt liv.

Målet med kursen i biblisk världsbild är att lära sig att tänka bibliskt och därigenom bidra till sann förändring i samhället.

Ett av de viktigaste områdena i vår tid är idéer eller uppfattningar. De här idéerna avgör vad som sägs och görs, i familjelivet likväl som i affärs- och underhållningsvärlden. Som kristna behöver vi göra allt vi kan för att lägga de bibliska idéerna som grund för vårt samhälle. Vad vi tror och vad vi har sett är när vi lever enligt de bibliska principerna så leder det till förvandling och välsignelse.
Det här är dock lättare sagt än gjort och hur det ser ut i praktiken är vad vi ska brottas med under den här kursen. Sammanfattningsvis så handlar kursen om:

1) Vad är en biblisk världsbild?
2) Hur kan vi leva ut de principer Bibeln lär oss?

Kursen har två huvudsakliga delar: En del där fokus ligger på undervisning och en del där vi sätter det i praktiken vad vi lärt oss. Längden av de båda delarna är ungefär fem respektive tre veckor och de båda delarna är sammankopplade och går inte att dela på. Under hela kursen kommer du att ha en mentor som stöttar dig.

Seminariedelen

Under den här delen spenderar vi mestadels tid i klassrummet med att ta emot undervisning, ha olika gruppdiskussioner, läsa böcker och skriva olika inlämningsuppgifter. Det här kommer vara en intensiv tid då vi gräver djupt i skriften och även andra böcker. Lärarna har mycket erfarenhet inom sitt område och kommer att vara till stor inspiration.

Exempel på ämnen:
- Biblisk världsbild
- Andra världsbilder
- Filosofi och tankebyggnader
- Bibeln och apologetik
- Områden av påverkan inom samhället

Praktikdelen

Den här delen är för att fokusera på hur en biblisk världsbild kan komma med förvandling och förändring I de olika områdena av samhället. Det här kan vara både runtom i Linköping, på andra ställen i Sverige eller i ett annat land.

Som en del av kursen ingår ett studiebesök till Albanien där vi undersöker deras världsbild och evangeliserar.

VITTNESBÖRD FRÅN TIDIGARE ELEVER

Jag tyckte verkligen om kursen!
Jag lärde mig mer om vad det verkligen innebär att vara salt och ljus i den här världen och i alla samhällsområdena. Jag upptäckte också hur mycket vi kristna har att ge till den här världen och hur viktigt det är att leva ut de goda principerna från Bibeln.

Helena Virtanen

University of the Nations (UofN)

Det här seminariet ger dig 6 UofN poäng och praktikdelen ger dig 3 poäng, så totalt får du 9 poäng för hela kursen.
Inga förkunskaper krävs, utan kursen är öppen för alla.

Kursmål

Kursen har följande mål för deltagarna:
- uppnå en grundlig förståelse av vad en biblisk värdsbild innebär.
- få en god insikt i andra världsbilder.
- börja tillämpa en biblisk världsbild i sitt eget liv likväl som i samhället.

Gemenskap

Vi tror att det är en välsignelse att dela livet med varandra. Den här kursen tar plats i vår UMU-gemenskap där vi bor tillsammans med vänner med olika nationaliteter och bakgrunder. Du är välkommen in i vår familj!

Kursledare: Anders Carlsson

+46-707-100400