Impact

Gud har kallat oss till att påverka med Hans principer i det samhälle vi lever i. Vi vill göra allt vi kan för att vårt samhälle ska bli mer och mer grundat på Bibeln, det tror vi är en välsignelse för alla.

Hur vi gör det här varierar. Ofta börjar det med bön. När vi söker Gud ger Han oss vägar att gå framåt på. Att mobilisera och engagera människor är ofta en ingrediens.

Här är några exempel på vad vi gör:
- Hopp för Sverige. Tillsammans med andra kristna ledare i Sverige har våra basledare Anders och Sara skrivit ett manifest som bland annat tar upp 10 frontlinjer: områden där vi behöver se reformation i vårt samhälle. Vi kommer gärna och pratar om det här i er ungdomsgrupp och/eller församling.
- Bön i stadshuset. Det här är vårt initiativ för att be för våra ledare i Linköping. Vi söker Gud och välsignar dem som står i ledarskap.
- #lärarnasbön. Här samlar vi alla som jobbar inom skolvärlden; lärare, pedagoger, rektorer osv, för att prata om och be för allt det som skolan handlar om.
- Missionsverket. I april 2020 startade vi Missionsverket, en podd om ung tro, YWAM och världen. Vi vill inspirera och uppmuntra unga i sin tro och hjälpa dem att upptäcka sin kallelse och Guds planer. Gud har skapat oss med ett syfte! Vi är hans verk och han har en viktig uppgift - mission - för oss alla. Vi som gör podden är YWAM Linköping i form av Marthina Wargh, Anders Carlsson och Zac Manko-Ludewig. Välkomna! Finns på Spotify, iTunes och Podbean.
- Seminarier, workshops och liknande. Ordnar vi då och då.
- Debattartiklar. Ibland skriver vi artiklar för att delta i samhällsdebatten på ett konstruktivt sätt.
- Think Tank. Det är YWAM:s internationella tankesmedja som möts en gång per år i Geneve i samband med FN:s konferens om fred. Som organisation har YWAM en representant i FN och vi arbetar tillsammans med henne.

Vi vill se förvandling i Sverige!

Hör av dig om du vill vara med i det här viktiga arbetet!

Södra Stånggatan 2, 582 73 Linköping, Sweden
+4613141407, +46707100400